consulta1

La consulta del Dr. Joan Mora

La consulta mèdica homeopàtica del Dr. Joan Mora, és una clínica medica situada al centre de Girona, està especialitzada Homeopatia general i en Homeopatia pediàtrica. Per a completar els tractaments, utilitzem dietes, oligoelements  i acupuntura.

S’ofereixen serveis de fisioteràpia a càrrec de Berta Mora (actualment residint a l’estranger).

Com funciona una consulta homeopàtica?

La primera visita d’una consulta homeopàtica sol durar entre 1 hora i hora i mitja, depenent de la complexitat del cas.
Després de l’entrevista fem una exploració física del malalt, tant des del punt de vista convencional, com des del punt de vista energètic (exploració de meridians, pell, cara, llengua, sudoració, localització de les molèsties, etc ….)
A més de fer el diagnòstic nosològic (identificar la malaltia), cal fer el diagnòstic individual de cada persona, del seu estat energètic, les altres molèsties que presenta a més del motiu de consulta, valorar el seu estat emocional, els seus hàbits, la seva relació familiar, etc … És a dir, fer-nos una idea de la persona que pateix aquesta malaltia i en quines condicions s’ha desenvolupat la malaltia.
Això és molt important fer-ho bé, perquè el medicament homeopàtic es dirigeix a aquesta reacció, per tal de modelar-la, sedar o estimular-la, segons convingui, perquè els mecanismes homeoestàtics i d’autoregulació de l’organisme estiguin en les millors condicions possibles.
És indubtable que les emocions influeixen la nostra salut.
Ja sigui a través del sistema neuro-endocrí-immunitari, ja sigui a través d’altres mecanismes, la ràbia, la por, la frustració, la gelosia, les enveges, els greuges, les ofenses, els desenganys, el dol, etc .. . .influencien nostre estat de salut i de vegades ens debiliten fins fer-nos més vulnerables i permetre la irrupció de les malalties.
Les emocions no són els únics factors causants de malaltia, evidentment, però són els més importants.
Sovint però, la malaltia és multifactorial, i sobre de factors emocionals s’afegeixen altres físics, climàtics, infecciosos, dietètics, etc …
Com cada persona és un món, i cadascú carrega amb les seves pròpies circumstàncies emocionals, socials, laborals, familiars, físiques, etc … i cadascú ho viu a la seva manera, és a dir, cada persona té una vivència completament diferent de la mateixa circumstància, el tractament homeopàtic, que s’adreça a aquesta reacció, no podria ser d’una altra manera que individual.

És a dir que, en homeopatia, no hi ha un medicament per a una determinada malaltia -especialment les malalties cròniques-, sinó que hi ha un tractament per a un determinat pacient.

La prescripció homeopàtica consisteix en medicaments que provenen del regne vegetal (plantes, fongs, …); mineral (sals minerals, elements de la taula periòdica); animal (verins d’alguns animals, secrecions com la tinta de la sípia, llets i altres secrecions animals) i nosodes (substàncies provinents de determinades malalties, de cultius intestinals, bacteris, etc ..)
Aquests medicaments, que sempre són en forma altament dil·luida (dosi ultramoleculars la major part d’elles) vénen presentats en forma de grànuls o glòbuls (més petits) que es deixen dissoldre sota la llengua, o bé en forma de gotes, que es prenen dil·luides en una mica d’aigua.

Normalment després de la primera consulta, fem la següent visita de seguiment al cap d’1 o 2 mesos, depenent del motiu de consulta. En determinats tipus de consulta, la següent visita pot ser als 6 mesos.