EL MÈTODE HOMEOPÀTIC

El mètode homeopàtic es basa en el anàlisis de la reacció individual de cada persona davant la malaltía. Aquesta reacció la formen una serie de sensacions, dolors i malestars que no son només físics, sino que abasten també l’esfera emocional i intelectual.

Normalment, el pacient no expresa només un únic malestar encaminat a un sol diagnóstic, sino que té un conjunt de malestars que poden donar lloc a varis diagnóstics a diferents nivells. L’homeopatía s’esforça a entendre la dinàmica subjacent a aquest conjunt de malestars. Els símptomes (l’expressió subjetiva i objectiva d’aquests malestars) els expresa el pacient, no ens els inventem pas nosaltres, i tal i  com els expresa, els recollim. Es una informació molt àmplia que està allà i que la medicina tradicional obvía o no sap de què fer-ne, perque no encaixen en el diagnóstic de la malaltía que el metge té en ment.

Descarrega la presentació Power Point aquí.ESPAÑOL

El método homeopático se basa en el análisis de la reacción individual de cada persona ante la enfermedad. Esta reacción la forman una serie de sensaciones, dolores y malestares que no son sólo físicos, sino que abarcan también la esfera emocional e intelectual.

Normalmente, el paciente no expresa sólo un único malestar encaminado a un solo diagnóstico, sino que tiene un conjunto de malestares que pueden dar lugar a varios diagnósticos en diferentes niveles. La homeopatía se esfuerza en entender la dinámica subyacente a este conjunto de malestares, planificación conjunto de malestares.Los síntomas (la expresión subjetiva y objetiva de estos malestares) los expresa el paciente, no nos los inventamos nosotros, y tal y como los expresa, los recogemos.Es una información muy amplia que está allí y que la medicina tradicional obvia o no sabe de qué hacer, porque no encajan en el diagnóstico de la enfermedad que el médico tiene en mente.

 

Descarga la presentación Power Point aquí.