LA BASE DE L’EVIDÈNCIA CLÍNICA DE LA HOMEOPATIA

Article que fa un resum de les evidencies clíniques de la homeopatía, presentat per el Dr. Peter Fisher, que és el director clínic del Royal London Homeopathic Hospital.

El text es va presentar en el Simpòsium sobre Homeopatía, Recerca i Ciència, que es va celebrar a Barcelona l’any 2006, a la seu del Col.legi Oficial de Metges. Es va fer una traducció al castellà per tal de que estigués a l’abast de tothom.

El podeu descarregar complet aquí.


ESPAÑOL

“La Base de la Evidencia Clínica de la Homeopatía” es un artículo que hace un resumen de las evidencias clínicas de la homeopatía, presentado por el Dr.. Peter Fisher, que es el director clínico del Royal London Homeopathic Hospital.

 

El texto fue presentado en el Simposio sobre Homeopatía, Investigación y Ciencia, que se celebró en Barcelona en 2006, en la sede del Colegio Oficial de Médicos. Se hizo una traducción al español para que estuviera al alcance de todos.

 

Se puede descargar completo aquí.